Prirodno zračenje mjereno i Zagrebu tijekom posljednja 24 sata

Mjerni uređaj ALARA nalazi se na Institutu za med. istraživanja, Ksaverska cesta bb

Prikazuje se broj impulsa tijekom 10 minutnih intervala. Mjerenje je zasad pokusno i neslužbeno te ne jamčimo ispravnost rezultata.

Download programa za komunikaciju s dozimetrom:

- DOZ3.exe (58 kb)
- DOZ3.zip (31 kb)

Download primjera očitanja:

- primjer_ocitanja.gif (34 kb)